Trafiksäkerhet

Vår målsättning är att tillhandahålla kunderna de bästa och säkraste transportlösningarna. Härvid är trafiksäkerhet grundläggande. Vi är dessutom angelägna att ingen av våra förare eller medtrafikanter skall komma till skada i trafiken.
Därför har vi följande riktlinjer för verksamheten:

  • Trafiksäkerheten hos våra fordon skall säkerställas genom väl utvecklade rutiner för trafiksäkerhetskontroll
  • Våra förare skall vara välutbildade och inneha rätt behörighet samt väl insatta i farorna i trafiken
  • Gällande trafikregler skall alltid efterföljas
  • Uppdragen skall planeras på så sätt att hänsyn i planeringen tas till externa faktorer på tidsplanering och vägval. Tillräcklig tid skall avsättas för raster, trafikproblem, mörkerkörning samt problem förorsakade av väderlek och halka
  • Våra förare skall framföra fordonen på ett sådant sätt att de kan betraktas som föredömen av andra trafikanter
  • Förarna skall vara utvilade oh ta pauser i tillräcklig omfattning. Gällande regler för kör och vilotider skall ALLTID efterföljas
  • Lastning, lastsäkring och lossning skall alltid utföras på ett säkert sätt och givna instruktioner och regler skall efterföljas. Vid arbete på terminaler eller andra platser där man vistas skall de regler som ges efterföljas (terminalansvar)
  • Att framföra företagets fordon under inverkan av alkohol eller andra droger får under inga omständigheter förekomma