Samarbetspartners

Image

HÅLLBARA TANKAR SEDAN

1972 Skrotfrag grundades av Lars Johansson år 1972. Lars startade med att etablera bilskrotar i Göteborgsregionen, samt att åka runt och pressa skrotbilar. Därifrån utvecklade han företaget genom att bygga en anläggning för fragmentering i Agnesberg, utanför Göteborg. Idag drivs företaget av Lars söner, Emil och Paul, som utvecklar företaget med långsiktiga och hållbara målsättningar.

Paul och brodern Emil har vuxit upp med företaget och har sedan unga år arbetat i olika roller i företaget. Skrotfragkoncernen är idag ett av de största företagen inom återvinning av skrot och metall i Sverige, med över 100 anställda på 23 olika orter och med en omsättning som närmar sig 1 miljard kronor.

Image

Vi på PreZero arbetar dagligen med utgångspunkt i att vara en hållbar samarbetspartner. Vår affärsidé är att erbjuda hållbara avfalls- och återvinningstjänster med kunden i fokus.

Avfallshantering för alla typer av verksamheter

Vår affärsidé formar oss till den vi är och lyder: PreZero erbjuder hållbart effektiva och flexibla avfalls- och återvinningstjänster för hantering av materialet som blir över i alla typer av företag och verksamheter. Vi har arbetat med avfalls- och återvinningsfrågor i många år. För oss är det vår historia, vår nutid och vår framtid - vårt DNA helt enkelt. Dessa erfarenheter och vår etablering i näringslivet har bidragit till synen på oss som en hållbar samarbetspartner inom återvinning och avfallshantering. Och detta är vi stolta över.

Trygghet, engagemang och nytänkande

Våra värderingar, trygghet, engagemang och nytänkande, styr vår verksamhet i grunden och gör oss till den vi är. De guidar såväl företaget, som våra medarbetares vardag i mötet med kunder, leverantörer och kollegor.

En hållbar verksamhet

Vårt kundlöfte baseras på våra värderingar och på fördelar för kunden. Det lyder: Vi förädlar våra kunders avfall till värdefull råvara – det ger vinster för kunden, miljön, ekonomin och samhället. Det är vårt driv och vårt mantra. Med stöd av vår arbetsmetod miljöcirkeln® och vårt erbjudande ser vi alltid till att inkludera och utveckla alla delar som skapar värde för kund, miljö, ekonomi och samhälle.

Image

Mewab är ett företag inom cirkulär ekonomi som arbetar med återanvändning och förädling av restprodukter inom tre affärsområden – Lantbruk, Återvinning och Deponikonstruktion.

Vi strävar efter att återanvända, återvinna och förädla så mycket material vi kan och samtidigt återföra nya restprodukter till kretsloppet för att kunna möta kundens behov och samtidigt bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Image

Einarsson Recycling AB är ett företag med generationers erfarenhet inom branschen.

Vår verksamhet bedrivs i ett hamnområde i Roslagen.

Vi inriktar oss mot återvinningsföretag, kommuner, bilskrotare och rivningsföretag.

Det järnskrot som vi tar om hand, bearbetas och förädlas till färdig slutprodukt som säljs vidare både inom Sverige och ut i världen till olika stålverk. Alla våra metaller bearbetas, sorteras och säljs till metallverk i Sverige och världen.

Image

Svensk Däckåtervinning – ett kretsloppsföretag i samhället tjänst

Samarbete med start Januari 2023.

Svensk Däckåtervinning är sedan 1994 ett icke vinstdrivande kretsloppsföretag (SVB bolag) som utifrån det lagstadgade producentansvaret för däck organiserar insamling och återvinning av uttjänta däck.

Däckåtervinning i Sverige är ett exempel på god resurshushållning. En hushållning som tar oss närmare både de svenska miljömålen och FN:s globala hållbarhetsmål. Producentansvarsmodellen, med sitt ursprung i 1990-talets kretsloppspolitik har troligen varit det mest effektiva sättet att minska herrelösa avfallsmängder och påbörja återföringen av resurser och därmed ta samhället framåt i väntan på att återvunna råvaror får lika bra förutsättningar som de jungfruliga råvarorna.

Image

Bilpress Nordic AB är ett familjeföretag med säte i Herrljunga, Västra Götaland. Bolaget är grundat 2022 som ett dotterbolag inom Emtunga Transport. Vi har ett stort kontaktnät med Norden som arbetsfält vilket gör att vi kan skapa flexibla lösningar för att tillgodose våra kunders behov. Vi samarbetar med ledande aktörer på marknaden och är idag främst aktiva på den svenska och norska marknaden.

Tillsammans med Emtunga Tranport kan vi erbjuda lösningar inom bilpressning och transporter. Vi kan t.o.m erbjuda pressning och transport vid samma tillfälle. Då pressar vi och lastar på contariner samt transprorterar vid samma tillfälle. Då minimerar man både brandrisk samt spill av olika vätskor på marken samt att det blir rent och fint på anläggningen.

Kontakta oss, så berättar vi mer.