Emtunga Transport inleder samarbete med SDAB från 2023

Samarbetet gäller främst att koordinera insamling av uttjänta däck under s.k. producentansvaret i Sverige.  Någon liknande organisation som den som nu utformas finns inte i hela världen.
Den unika etableringen kommer att leda till både bättre rådighet av återvinningen och att fler däck materialåtervinns i stället för att gå till osäker export.